Camilla

Det er litt over 70 år siden frigjøringen av konsentrasjonsleirene. Frigjøringen av konsentrasjonsleirene avdekket det grusomme omfanget av nazistenes massemord. 70-årsmarkeringen er en påminnelse om hvorfor vernet om menneskeverdet og menneskerettighetene er så viktig. Hold de millioner som ble torturert og drept under konsentrasjonsleirene i deres tanker og bønner. Vi har noe å lære av de.